ReadyPlanet.com


เส้นใยแก้วนำแสง (fiber optic) คืออะไร
avatar
ต้นไผ่


user image

เส้นใยแก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติก เป็นตัวกลางของสัญญาณแสงชนิดหนึ่ง ที่ทำมาจากแก้วซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงมาก เส้นใยแก้วนำแสงมีลักษณะเป็นเส้นยาวขนาดเล็ก มีขนาดประมาณเส้นผมของมนุษย์เรา เส้นใยแก้วนำแสงที่ดีต้องสามารถนำสัญญาณแสงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ โดยมีการสูญเสียของสัญญาณแสงน้อยมาก

เส้นใยแก้วนำแสงสามารถแบ่งตามความสามารถในการนำแสงออกได้เป็น 2 ชนิด คือ เส้นใยแก้วนำแสงชนิดโหมดเดี่ยว (Singlemode Optical Fibers, SM) และชนิดหลายโหมด (Multimode Optical Fibers, MM)
 ผู้ตั้งกระทู้ ต้นไผ่ กระทู้ตั้งโดยสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2008-12-05 10:49:50 IP : 58.9.236.160


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (2968215)
avatar
ต้นไผ่

ความรู้พื้นฐาน

นับตั้งแต่มีการทำระบบเคเบิลทีวีในประเทศไทย ปัญหาอุปสรรคที่มักจะเกิดขึ้น คือโครงข่ายที่ต้องพาดสายเคเบิลไประยะทางไกล มักสร้างปัญหาให้กับผู้ลงทุนทำระบบเสมอ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าดับบางเฟสซึ่งไปตรงกับเฟสที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงระบบ เป็นผลทำให้สายเมนที่ต่อจากจุดที่ไฟฟ้าดับไม่มีสัญญาณ หรือกรณีอุปกรณ์ต่างๆ เสียหายไม่ว่าสาเหตุจะมาจากไฟตก ไฟกระชาก ฟ้าผ่า เป็นผลทำให้สายเมนที่ต่อจากจุดที่เสียหายนั้นไม่มีสัญญาณเช่นกัน และเมนที่มีระยะทางไกลการควบคุมระดับสัญญาณสำหรับช่างที่ไม่มีความชำนาญมักจะทำได้ไม่ดี ซึ่งมีผลกระทบกับลูกค้าที่เป็นสมาชิกโดยตรง อาจรับชมรายการได้ไม่ชัดเจนหรือสัญญาณดับบ่อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับผู้ลงทุนในเรื่องปริมาณสมาชิกได้

ผู้ลงทุนทำระบบเคเบิลทีวีซึ่งมีห้องส่งเคเบิลทีวีหลักของตนเอง มีฐานลูกค้าของตนเองอยู่แล้ว หากต้องการขยายฐานลูกค้าไปยัง ต่างอำเภอ ตำบล หรือ หมู่บ้านต่างๆ มักประสบปัญหา เรื่องระยะทางที่จะขยายออกไปมีระยะทางไกล ทำให้คุณภาพของสัญญาณที่ออกมาไม่ดี หรือ ระยะทางไกลมาก ไม่สามารถขยายฐานลูกค้าออกไปได้

การนำเทคโนโลยีของไฟเบอร์ออฟติกมาใช้ในระบบเคเบิลทีวีสามารถช่วยให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป ในขณะเดียวกันนั้นต้นทุนในการส่งสัญญาณเคเบิลทีวีผ่านไฟเบอร์ออฟติกนั้นไม่ได้แพงอย่างที่คิดกัน แต่สามารถให้คุณภาพของสัญญาณที่ดีเยี่ยมอีกด้วย

ข้อดีของไฟเบอร์ออฟติก
การนำไฟเบอร์ออปติกมาใช้แทนสายเมนโคแอคเชียลที่มีระยะทางไกลๆ หรือ นำมาใช้เป็นเสมือนมีสถานีส่งอีกสถานีหนึ่งหรือหลายสถานี สามารถช่วยให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างไม่จำกัด รวมทั่งยังช่วยให้ลดปริมาณค่าใช้จ่ายในการดูแลห้องส่ง ค่าไฟฟ้า รวมทั้งค่าบำรุงรักษา ในกรณีที่มีห้องส่งหลายๆ สถานีได้อีกด้วย นอกจากนี้แล้วในทางเทคนิคหากจะกล่าวถึงข้อดีของสายไฟเบอร์ออฟติกอาจแยกย่อยได้เป็นข้อๆ ดังนี้

  • ค่าการลดทอนสัญญาณต่ำ โดยความยาวคลื่นแสงในช่วง 1.3-1.5 ไมครอน ลดทอนสัญญาณน้อยกว่า 0.35 dB/km
  • แบนด์วิดธ์กว้าง ทำให้สามารถส่งสัญญาณเคเบิลทีวีได้มากกว่า 100 ช่อง ผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกเพียงเส้นเดียว
  • โครงสร้างของสายไฟเบอร์ออฟติกมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
  • ราคาถูก ในปํจจุบันไฟเบอร์ออฟติกเริ่มเป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้นจึงทำให้ราคาถูกลงอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต
  • เป็นอิสระทางไฟฟ้า สายไฟเบอร์ออฟติกเป็นฉนวนไฟฟ้าหากมีสายไฟฟ้าเปลือยมาสัมผัสไม่สามารถทำให้สายไฟเบอร์ออฟติกเสียหาย
  • ปราศจากสัญญาณรบกวน เนื่องจากคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้าทำให้ไม่มีสัญญาณรบกวนจากภายนอกเข้ามารบกวนได้
  • มีความทนทานสูง หากสายไฟเบอร์ออฟติกไม่ถูกทำให้แตกหักเสียหาย อายุการใช้งานสามารถใช้ได้นานนับร้อยปี
ผู้แสดงความคิดเห็น ต้นไผ่ วันที่ตอบ 2009-02-04 14:28:51 IP : 58.9.102.133


ความคิดเห็นที่ 2 (2975496)
avatar
ต้นไผ่
image

 

อุปกรณ์หลักของ Fiber Optic

ตัวส่งแสง (Optical Transmiter)
ทำหน้าที่แปลงสัญญาณเคเบิ้ลทีวีให้เป็นแสงมีกำลังส่งตั้งแต่ 4-20 มิลิวัตต์ จะเลือกใช้ตามความเหมาะสม

ตัวรับแสง (Optical Reciver)
ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณแสงให้กลับมาเป็นสัญญาณเคเบิ้ลทีวีซึ่งสามารถปรับเกณฑ์และสโลปได้เหมือนอุปกรณ์เคเบิ้ลทีวีทั่วไป

สายเมนไฟเบอร์ออพติก (Optical Fiber)
สายไฟเบอร์ออพติกใช้ในระบบเคเบิ้ลทีวีเป็นชนิด Single Mode เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 ไมครอน สายไฟเบอร์ออพติกที่นิยมในระบบเคเบิ้ลทีวีมจำนวนคอร์ (Core) ตั้งแต่ 4 คอร์ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับจำนวนรับแสง (Node)

ตัวแยกแสง (Optical Couple Or Optical Splitter)
ทำหน้าที่แยกแสงเป็นสองทางหรือมากกว่าสามารถกำหนดความเข้มของแสงแต่ละจุดแยกได้เป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น ตัวแยกแสงสองทาง ชนิด 60:40 จะแยกแสงเป็นสองทาง คือทางด้านหนึ่งจะมีความเข้มของแสง 60% และอีกด้านหนึ่งจะมีความเข้มของแสง 40%

ขั้วต่อ (Pigtail)
มีทั้งแบบภายในและภายนอกโดยส่วนใหญ่ในระบบเคเบิ้ลทีวีจะใช้ขั้วต่อแบบ FC/APC
ผู้แสดงความคิดเห็น ต้นไผ่ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2009-02-22 20:22:13 IP : 58.9.102.133


ความคิดเห็นที่ 3 (2975498)
avatar
ต้นไผ่
image

การเชื่อมต่อสาย Fiber Optic

ในการติดตั้งระบบ CATV แบบใช้แสงส่งผ่านสายออปติคอลไฟเบอร์นั้น เนื่องจากสายออปติคอลไฟเบอร์ที่ใช้งานจริงนั้นอยู่ในรูปสายเคเบิลที่มีความแข็งแรง เพราะฉะนั้นการเดินสายภายนอกอาคารจะทำได้ในลักษณะเดียวกับการเดินสายโคแอกเซียลดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 7 สิ่งที่แตกต่างกันอยู่ที่การต่อสายเนื่องจากสายออปติคอลไฟเบอร์ทำด้วยวัสดุที่เป็นแก้ว จึงไม่สามารถใช้วิธีต่อสายแบบสายโลหะทั่วไปได้ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการต่อสายออปติคอลไฟเบอร์ ซึ่งโดยทั่วไปจะมี 2 วิธีด้วยกันคือ การต่อสายโดยใช้คอนเนคเตอร์และการต่อสายโดยวิธีเชื่อมสายเข้าด้วยกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น ต้นไผ่ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2009-02-22 20:27:44 IP : 58.9.102.133


ความคิดเห็นที่ 4 (2975500)
avatar
ต้นไผ่

การต่อสายโดยใช้คอนเนคเตอร์
ในการสื่อสารโดยใช้แสงผ่านสายออปติคอลไฟเบอร์นั้นก็เช่นเดียวกับในระบบสื่อสารเท่าที่ผ่านมาคือจะต้องมีการต่อสายที่ต้นทางหรือในระหว่างทางสำหรับสายออปติคอลไฟเบอร์นั้นโดยทั่วไปการต่อสายที่ต้นทางจะใช้คอนเนคเตอร์ซึ่งสะดวกในการใช้งานมากกว่าส่วนการต่อสายระหว่างทางนั้นมักจะใช้การต่อโดยวิธีการเชื่อมในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการต่อโดยวิธีใช้คอนเนคเตอร์และหัวข้อต่อไปนี้จะกล่าวถึงการต่อโดยใช้วิธีการเชื่อม

คอนเนคเตอร์ที่ใช้ต่อสายออปติคอลไฟเบอร์นั้นปัจจุบันมีอยู่หลายแบบด้วยกัน ทั้งแบบที่เป็นโลหะและแบบที่เป็นพลาสติก แต่ทุกๆแบบต้องอาศัยหลักการร่วมกันคือทำให้ปลายสายไฟเบอร์สองด้านมาชนกันและแนบกันอย่างสนิทซึ่งก็หมายถึงต้องมีชิ้นส่วนต่างที่มีความละเอียดสูงและทำงานอย่างได้ผลการที่ปลายสายไฟเบอร์ต้องชนกันพอดีนั้นต้องสำคัญมาก เพราะขนาดของคอร์เล็กมากนั่นเองในที่นี้กล่าวถึงคอนเนคเตอร์ชนิดพลาสติกคอนเนคเตอร์แบบใหม่ที่มีราคาถูกและเข้าคอนเนคเตอร์ได้ง่ายกว่าแบบโลหะส่วนประกอบต่างๆ คอนเนคเตอร์นี้เป็นดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 1 โดยที่ทุกชิ้นส่วนนอกจากสปริงทำด้วยพลาสติกหมด สำหรับที่ของส่วนต่างๆจะเป็นดังนี้คือ ชิ้นส่วนหมายเลข 2 จะเป็นส่วนที่ร้อยสายไฟเบอร์ที่ปอดไว้เรียบร้อยแล้วและจะอยู่ทางปลายสุดของตัวคอนเนคเตอร์ซึ่งจะชนกับชิ้นส่วนเดียวกันของคอนเนคเตอร์อีกด้วย สำหรับชิ้นส่วนหลายเล่ข 3,4 และ 5 จะทำหน้าที่ยึดชิ้นส่วนหมายเลข 2 ให้แน่นและสามารถขยับทางแนวแกนได้ด้วยแรงดันสปริง ส่วนชิ้นส่วนหมายเลข 8 นั้นใช้หมุดยึดติดกับตัว adaptor ซึ่งเป็นตัวนำให้ปลายคอนเนคเตอร์ทั้งสองด้านมาชนกันได้พอดี สำหรับชิ้นส่วนหมายเลข 11 จะเป็นท่อพลาสติกขนาดเล็กที่จะสวมปลายสายไฟเบอร์ก่อนที่จะสวมเข้าหมายเลขสำหรับชิ้นส่วนที่เหลือนั้นทำหน้าที่ยึดสายไฟเบอร์และชั้นฉนวนภายนอกเพื่อให้มีความแข็งแรงรูปด้านล่าง แสดงรูปของคอนเนคเตอร์ที่ประกอบด้วยเรียบร้อยแล้วกับตัว adaptor

รูปที่ 1 ส่วนประกอบของคอนเนคเตอร์

ผู้แสดงความคิดเห็น ต้นไผ่ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2009-02-22 20:28:48 IP : 58.9.102.133


ความคิดเห็นที่ 5 (2975501)
avatar
ต้นไผ่


รูปที่ 2 คอนเนคเตอร์และ ADAPTOR

ในการเข้าคอนเนคเตอร์นั้นสิ่งที่ยุ่งยากที่สุดก็คือ การแต่งปลายสายไฟเบอร์ที่แยงผ่านชิ้นส่วนที่ 2 แล้วให้เรียบและตั้งฉาก วิธีการที่ใช้นั้นคือ ในชั้นแรกจะปอกสายไฟเบอร์ให้ความยาวเมื่อแผงผ่านชิ้นส่วนที่2 แล้วโผล่ออกมาประมาณ 5mm แล้วหยอดด้วยกาวชนิดพิเศษเพื่อเป็นการยึดปลายไฟเบอร์ให้แน่น รูปที่ 3 แสดงสภาพดังกล่าวนี้ เมื่อกาวแห้งดีแล้วก็ทำการตัดปลายไฟเบอร์ที่โผล่ออกมา แล้วจึงนำไปขัดปลายให้เรียบและได้ฉาก ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและให้ผลมากที่สุด ในการขัดนั้นต้องใช้กระดาษทรายชนิดพิเศษที่ละเอียดมาก ๆ และสามารถขัดแก้วได้ เสร็จแล้วก็ขัดด้วยผ้าอีกครั้งหนึ่ง เมื่อทำการแต่งปลายจนได้ที่ดีแล้วก็เป็นอันใช้ได้ การสูญเสียเนื่องจากการต่อคอนเนคเตอร์แบบพลาสติกนี้โดยทั่วไปจะประมาณ 1dB สำหรับการสูญเสียของคอนเนคเตอร์แบบโลหะจะมีค่าประมาณ 0.5dB

ผู้แสดงความคิดเห็น ต้นไผ่ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2009-02-22 20:29:59 IP : 58.9.102.133


ความคิดเห็นที่ 6 (2975502)
avatar
ต้นไผ่


รูปที่ 3 โครงสร้างของสายไฟเบอร์ ปลายสายไฟเบอร์

การต่อสายออปติคอลไฟเบอร์โดยการเชื่อมสายเข้าด้วยกัน
การต่อสายวิธีนี้อาศัยหลักการใช้ความร้อนในการเชื่อมปลายสายเข้าด้วยกัน ปัจจุบันนี้มีเครื่องเชื่อมสายที่ใช้งานได้ผลดีมากออกจำหน่ายอยู่ การทำงานของเครื่องเชื่อมสายที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันใช้การอาร์กไฟฟ้าในการกำเนิดความร้อน ลักษณะการวางตัวของขั้วอิเล็กโทรนิกและปลายสายไฟเบอร์จะเป็นดังที่แสดงไว้ในรูป ในการเชื่อมขั้วอิเล็กโทรดจะอาร์กอยู่ประมาณ 5 วินาที ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปลายสายไฟเบอร์จะสามารถหลอมเข้าด้วยกันได้

จุดสำคัญที่จะทำให้การเชื่อสายได้ผลดีคือ การปอกสายและการตัดปลายสาย การปอกสายจะใช้กรรไกรปอกสาย ซึ่งจะปอกชั้นที่อยู่ด้านนอกของ primary coat ออกไป และชั้น primary coat เองก็จะถูกสะกิดให้เป็นขุยออกมา ความยาวที่ทำการปอกชั้นนอกออกนี้จะยาวประมาณ 5cm เมื่อเช็คสายเรียบร้อยดีแล้วก็นำไปตัดปลายสายเครื่องดัดปลายสายที่ใช้ไม่ได้เป็นลักษณะของคีมตัดสายที่ใช้กันทั่วไป เพราะคีมตัดสายจะไม่สามารถตัดสายไฟเบอร์ให้ได้ปลายเรียบและตั้งฉากได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ต้นไผ่ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2009-02-22 20:31:04 IP : 58.9.102.133


ความคิดเห็นที่ 7 (2975503)
avatar
ต้นไผ่


รูปที่ 4 แสดงลักษณะการวางของขั้วอิเล็กโทรดและปลายสายไฟเบอร์ในเครื่องเชื่อมต่อสาย

เครื่องตัดสายที่ใช้เป็นแบบที่ใช้ลักษณะความเปราะของสายไฟเบอร์ ในแนวขวางให้เป็นประโยชน์กล่าวคือตัวเครื่องจะยึดปลายสายไฟเบอร์ให้ขับกับแผ่นยางด้านล่างแล้วกดฟันมีดรูปลิ่มคมลงบนสายไฟเบอร์  ซึ่งจะเพียงทำให้เกิดรอยร้าวขึ้นบนสายจากนั้นก็งอ สายไฟเบอร์โดยงอแผ่นยางด้านล่างซึ่งทำให้เกิดแรงกระทำที่รอยร้าวทำให้สายไฟเบอร์หักออกจากกันการตัดปลายสายโดยวิธีนี้เมื่อทำการฝึกฝนพอสมควรก็จะทำให้ได้ปลายสายที่เรียบและตั้งฉากได้ถ้าปลายสายด้านใดด้านหนึ่งอยู่ในสภาพที่ไม่เรียบและตั้งฉากแล้ว ก็ต้องทำการปอกสายและตัดใหม่ เพราะถ้าเชื่อมไปในสภาพเช่นนั้นก็จะทำให้เชื่อมไม่ติดเนื่องจากปลายสายไฟเบอร์ทั้งสองด้านไม่แตะกันอย่างในระหว่างการอาร์กไฟเบอร์หลอมเข้าด้วยกันดีหรือไม่ในสภาพการเชื่อมที่ไม่ดีนั้นเมื่อการอาร์กสิ้นสุดลงจะสังเกตเห็นฟองอากาศที่เกิดขึ้นภายในได้หรือบางครั้งตรงรอยเชื่อมจะมีลักษณะบวมปูดออกมาสำหรับการเชื่อมที่ดีนั้นตรงรอยเชื่อมเกือบจะไม่เหลือร่อยรอยให้เห็นได้เลยการเชื่อมที่ไม่ดีนั้นเมื่อนำปลายสายที่เชื่อมเข้าด้วยกันออกจากแท่นเชื่อมแล้วลองดึงในแนวแกนตรงรอยเชื่อมจะหลุดออกจากกันถ้ารอยเชื่อสมบูรณ์แบบจะสามารถทนแรงดึงตามปกตินี้ได้ผู้แสดงความคิดเห็น ต้นไผ่ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2009-02-22 20:33:12 IP : 58.9.102.133


ความคิดเห็นที่ 8 (3292448)
avatar
fiu

น้อยเกินไป

 

ผู้แสดงความคิดเห็น fiu (bfgggfdgnkknk-at--dot-COM)วันที่ตอบ 2012-07-12 15:05:09 IP : 203.172.215.206ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล